Den store omstilling og socialøkonomi .....

Velkommen på min hjemmeside, hvor jeg på baggrund af erfaringer fra 30 år  med socialt udviklingsarbejde (Købmandsgården, Skovsgård Hotel, Råd og dåd i Jammerbugt Kommune) lægger op til en dialog om socialøkonomi som et element i  en nødvendig omstilling til en social- og økologisk bæredygtig udvikling.  

Mine erfaringer og løsningsideer er også samlet i en powerpoint præsentation - som jeg selv synes giver grundlag for meningsudveksling. Den optræder jeg gerne med  - også for at få nyttige tilbagemeldinger.    Se mere her.   

Jeg holder meget af dette buddistiske råd, måske med mest vægt på "grinerådet": 

Handl altid som om universets fremtid afhænger af, hvad du gør, mens du samtidig griner af dig selv over, at du kan finde på at tro, at dine handlinger gør nogen som helst forskel.     

Adresse: Lundbyesgade 7. 9000 Ålborg, mob. 2660 1383, fastnet 9811 5658, mail: carllundby7@gmail.com,

 

Nyt og henvisninger: 

Kan socialøkonomi underminere kapitalismen. Ny debatartikel

Inklusion - Et Socialpolitisk Indspark.

Af Allan Elm (Red.) m.fl.

En ny spændende bog om inklusion: Præsentation af 16 innovative sociale og     socialøkonomiske projekter, og 12 bidrag fra personer med forskellige erfaringer fra inklusion af  maginaliserede grupper. Bogen afsluttes med et par spændende perspektiverende  bud på en ny social- og beskæftigelsepolitik.  
Kan varmt anbefales til uddybning af denne hjemmesides temaer. 
http://www.gucca.dk/inklusion-et-socialpolitisk-indspark-bog-p255444
 
inklusion - et socialpolitisk indspark - bog

Økosamfund i Danmark. 

I det nye medlemsblad for "landsforeningen for økosamfund", april 2016, er der en række spændende artikler om økologisk økonomi og nødvendigheden af omstilling til en bæredygtig økonomi. 

marker her for at se hele bladet

Mit bidrag kan læses her:

............................................

Skovsgårdmodellen:

De tre socialøkonomiske virksomheder, Købmandsgården, Skovsgård Hotel og Råd og dåd - "tre forskellige virksomheder med fælles baggrund" præsenterer sig i en fælles folder, som er baseret på en noget mere fyldig rapport. Folder og rapport kan rekvireres hos de tre "virksomheder".

se her: http://raaddaad.dk/images/pdf/

Raad_og_Daad_rapport.pdf

  Carl Christensens hjemmeside.

   e-mail: carlchr7@gmail.com